Otworzyliśmy Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego

Do pracy w Ośrodku powołany został Zespół Wielodyscyplinarny, złożony z lekarzy specjalistów chirurgów, radioterapeutów, onkologów, patomorfologów, gastroenterologów i radiologów przy współpracy z psychologiem klinicznym, fizjoterapeutą, pielęgniarką specjalistką w zakresie chirurgii i opieki nad stomią.

Koordynatorem Ośrodka jest lekarz Marek Pietruszka, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej (na zdjęciu).

Celem powstania ośrodka jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki i leczenia chorych z nowotworami dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Elbląskie Centrum Onkologii w swojej strukturze posiada:

– Oddział Chirurgii Onkologicznej
– Oddział Onkologiczny
–  Pracownię Endoskopową
–Centrum Diagnostyki Obrazowej
(Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny )
– Zakład Radioterapii
– Pracownię Patomorfologii El-PAT

Powstanie Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego skoordynuje pracę tych podmiotów i zapewni Pacjentom jeszcze wyższy poziom opieki onkologicznej.

Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego oferuje wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń jelita grubego , a zwłaszcza raka jelita grubego, sprawdzone przez tysiące chorych z Elbląga i okolicznych regionów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Ponadto pełen zakres diagnostyki i terapii endoskopowej w zakresie jelita grubego, z uwzględnieniem nowoczesnych, małoinwazyjnych metod stosowanych w najlepszych ośrodkach w Polsce i na świecie oraz nowoczesne metody leczenia chirurgicznego ,m.in. laparoskopowe operacje jelita grubego.

Ośrodek to również : łatwy dostęp do wszystkich dostępnych w Polsce programów leczenia systemowego nowotworów jelita grubego:chemioterapii i immunoterapii, w tym leczenia ukierunkowanego molekularnie, ścisła współpraca z Ośrodkiem Radioterapii NU-MED znajdującym się w tej samej lokalizacji.

Leczenie radioterapią odbywa się bez konieczności opuszczania terenu Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, a kontrole po leczeniu odbywają się u tych samych specjalistów, którzy prowadzą terapię.

Nowoczesna diagnostyka patomorfologiczna w oparciu o współpracę z Zakładem Patomorfologii EL-PAT znajdującym się w lokalizacji Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu wraz z możliwością dodatkowych badań immunohistochemicznych i genetycznych nowotworów w ośrodkach akademickich współpracujących ze szpitalem i Zakładem Patomorfologii.

Zindywidualizowane podejście pacjentów w Ośrodku Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia raka jelita grubego obejmuje :

–Szybki dostęp do specjalisty w dniu zgłoszenia lub następnego dnia oraz opieka po leczeniu zaplanowana według z góry ustalonych wizyt kontrolnych
–Nowoczesna diagnostyka endoskopowa i obrazowa (badania tomografii komputerowej i rezonansem magnetycznym) ,a także współpraca z ośrodkiem dysponującym możliwością wykonania PET -TK
–Nowoczesne leczenie małoinwazyjne (endoskopowe i laparoskopowe zabiegi chirurgiczne)
– Objęcie każdego pacjenta indywidualnym protokołem „szybkiego powrotu do zdrowia” po operacji w oparciu o międzynarodowy program ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)
–Możliwość kontynuacji leczenia w przypadku nawrotu choroby nowotworowej oraz przerzutów do wątroby-leczenie operacyjne przerzutów i współpraca z ośrodkiem akademickim wykonującym leczenie przerzutów do wątroby techniką termoablacji .
-Współdziałanie w Zespole Wielodyscyplinarnym w zakresie nowoczesnego leczenia systemowego (chemioterapią i immunoterapią ) oraz leczenia z użyciem najnowszych technik planowania i prowadzenia radioterapii

Skip to content