W ciągu trzech lat Elbląskie Centrum Onkologii udzieliło pomocy ponad 3 tys. pacjentom

Trzy lata temu zainaugurowano działalność Elbląskiego Centrum Onkologii – projektu, który jest realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony we współpracy z GRUPĄ NU-MED S.A. Ośrodek, w którym leczeni są pacjenci przede wszystkim z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. ECO zajmuje się kompleksowym i specjalistycznym leczeniem nowotworów. W ciągu ostatnich trzech lat plany leczenia otrzymało w nim ponad 3 tys. osób. 

– Celem przyświecającym idei powstania Elbląskiego Centrum Onkologii było zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki i szybkiej terapii onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wieloletnie doświadczenie oraz integracja wspólnych działań pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym oraz GRUPĄ NU-MED S.A. pozwala na diagnostykę i leczenie pacjentów onkologicznych w myśl naszej misji: „Raka można leczyć, działamy kompleksowo, by Ci w tym pomóc” – mówi Elżbieta Gelert, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguECO łączy wieloletnie doświadczenie kliniczne Ośrodków, wsparte nowoczesną diagnostyką i leczeniem pacjentów onkologicznych. – Obecnie gwarantujemy naszym pacjentom dostęp do nowoczesnego leczenia farmakologicznego w ramach programów terapeutycznych/ lekowych na poziomie europejskim. Przez ostatnie 3 lata Wielodyscyplinarny Zespół Lekarzy Specjalistów ustalił ponad 3 tys. planów leczenia onkologicznego po zakończonej diagnostyce wstępnej i pogłębionej dla pacjentów onkologicznych – mówi dr n.med. Iwona Ryniewicz – Zander, Koordynator Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chemioterapii, specjalista chemioterapii i onkologii klinicznej, radioterapeuta, Kierownik Ośrodka Senologicznego.

– ECO ma ogromne znaczenie geograficzne, ponieważ w naszym regionie, poza Olsztynem, to jedyny ośrodek kompleksowego leczenia nowotworów. Ponadto bliskość województwa pomorskiego pozwala na dostępność dla pacjentów z okolic na granicy województw, np. z Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego, Prabut, Kwidzyna, Sztumu czy Trójmiasta oraz całego regionu warmińsko-mazurskiego – dodaje dr n. med. Barbara Szostakiewicz, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii, ordynator Oddziału Radioterapii, specjalista radioterapii onkologicznej.

Do zadań Elbląskiego Centrum Onkologii należy diagnostyka i wielokierunkowe leczenie chorób nowotworowych o różnym umiejscowieniu obejmujące: łagodne i złośliwe nowotwory gruczołu piersiowego, choroby nowotworowe jelita grubego, łagodne i złośliwe nowotwory gruczołów wydzielenia wewnętrznego w tym głównie tarczycy, choroby nowotworowe przewodu pokarmowego (żołądka, wątroby, trzustki), nowotwory złośliwe i stany przednowotworowe skóry i powłok ciała czy nowotwory nienabłonkowe tkanek miękkich. W ECO leczone są równie nowotwory mózgu, układu moczowego w tym rak prostaty, pęcherza moczowego i nerki, układu rodnego w tym rak jajnika i macicy.

Kompleksowe leczenia raka piersi

Od 1 stycznia 2020 r. w ramach ECO powstał Ośrodek Raka Piersi (KON – PIERŚ), spełniający wymogi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Koordynatorem Ośrodka jest dr n.med. Aleksandra Ankiewicz.

ECO dysponuje nowoczesnym sprzętem specjalistycznym, wspomagającym leczenie raka piersi, w tym miedzy innymi: aparatem Mozart firmy Kubtec (RTG do oceny marginesów podczas zabiegu operacyjnego usunięciu nowotworu piersi w ramach leczenia oszczędzającego), aparatem SENTIMAG (do magnetycznej lokalizacji węzłów chłonnych wartowniczych bez konieczności stosowania izotopów promieniotwórczych) czy cyfrowym MammomatRevelation firmy Siemens, który umożliwia wykonanie dużo bardziej precyzyjnej mammografii, w sposób znacznie bardziej komfortowy dla pacjentki.

Nowa specjalizacja – leczenie raka jelita grubego

Od 1 czerwca 2021 r. Elbląskie Centrum Onkologii uruchomiło Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego (KON – JG), spełniając tym samym wymagania Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego.

– W ciągu ostatnich 3 lat wzrosła liczba pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego w ECO, w tym na oddziale chirurgii onkologicznej. Przyczynia się do tego epidemiologia dotycząca zapadalności na tego typu raka. Co istotne, chorzy chętnie wybierają nasz ośrodek, który oferuje pełen zakres diagnostyki i nowoczesnego leczenia we wczesnych fazach choroby – mówi lek. Marek Pietruszka, koordynator Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego w Elbląskim Centrum Onkologii. – Włącza się w to endoskopowe usuwanie polipów oraz zabieg ESD, czyli dyssekcja podśluzówkowa zmian nowotworowych w jelicie grubym, które zastępują operację otwartą. Rozwijamy również możliwość operacji laparoskopowych, które dają pacjentom szansę na szybszy powrót do zdrowia, mniejsze ryzyko powikłań i lepszą jakość życia w krótkim okresie pooperacyjnym – dodaje.

Holistyczna i spersonalizowana opieka

Każdy pacjent Elbląskiego Centrum Onkologii objęty jest opieką koordynatora, który ustala terminy badań diagnostycznych, a następnie wszystkie etapy leczenia onkologicznego, przygotowanego przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, patomorfologii czy radiologii. – ECO to koordynowana współpraca wysokospecjalistycznych ośrodków, która gwarantuje pełną opiekę nad pacjentem na każdym etapie jego diagnostyki i terapii. Istotna jest również edukacyjna rola ECO, jako ośrodka promującego zdrowie i profilaktykę, często realizowana przy współpracy z organizacjami pacjenckimi – mówi Anna Tybińkowska, Dyrektor Zarządzająca Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu-Med. Grupa SA.

W ramach całościowej opieki ECO zapewnia pacjentom leczenie uzupełniające: radioterapię, chemioterapię oraz immunoterapię. Ponadto są oni objęci opieką psychoonkologiczną oraz wczesną rehabilitacją. Dodatkowo w ramach leczenia w Poradni Chirurgii Onkologicznej chorzy uzyskują wsparcie Poradni Żywienia. Są to osoby, które w związku z rozwijającą się chorobą nowotworową nie mogą spożywać pokarmów doustnie i wymagają specjalnych preparatów żywieniowych.

Karta DILO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) jest gwarancją objęcia pacjenta szybkim i skoordynowanym planem diagnostyki i leczenia onkologicznego w poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych w zależności od umiejscowienia nowotworu. ECO współpracuje z Ośrodkami Akademickimi w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Krakowie, Lublinie i Bydgoszczy.

Skip to content