OŚRODEK RAKA PIERSI

OŚRODEK RAKA PIERSI 

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem piersi 

Pacjent z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę, u którego podejrzewa się nowotwór piersi, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie. Od 1 stycznia 2020 r. w Elbląskim Centrum Onkologii funkcjonuje Ośrodek Raka Piersi i w ramach umowy z NFZ realizuje kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentami z nowotworem piersi. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu we współpracy z Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED zapewnia szybką, kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów chorych na raka piersi.  Zapewniamy szybką i pełną diagnostykę, krótkie terminy oraz ustalamy kompleksowy plan leczenia onkologicznego oparty na najnowszych standardach klinicznych. Zadbaj o siebie – kluczem do skutecznego wyleczenia jest wczesne wykrycie raka piersi. 

Każdy pacjent Ośrodka Raka Piersi jest pod opieką koordynatora organizacyjnego, który ustala terminy badań diagnostycznych i kolejnych wizyt w poradniach specjalistycznych w ramach diagnostyki wstępnej i pogłębionej. Etap diagnostyki wstępnej i pogłębionej jest realizowany w Poradni Onkologicznej i Poradni Chirurgii Onkologicznej. Zapewniamy cały zakres diagnostyki dedykowanej nowotworom piersi, w tym bogate zaplecze diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, mammografii. Po zakończeniu diagnostyki pogłębionej pacjent jest kierowany na KONSYLIUM, gdzie wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów na podstawie wyników badań diagnostycznych ustala indywidualnie dla każdego pacjenta plan dalszego leczenia onkologicznego i szczegółowo omawiany z pacjentem. Etap leczenia jest realizowany w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi. W leczeniu chirurgicznym raka piersi proponujemy nowoczesne metody leczenia w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej / plastycznej piersi. 

Etap leczenia uzupełniającego odbywa się w: 

Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Chemioterapii 

Oddziale Dziennym Chemioterapii 

Oddziale Radioterapii 

Pamiętaj, że 

 – piersi trzeba obserwować i kontrolować, 

 – nie badasz się po to, by wykryć guza, lecz aby upewnić się, że go nie ma, 

 – najlepiej badać się zawsze tydzień po menstruacji, a po menopauzie raz w miesiącu, 

 – gdy zauważysz coś niepokojącego, idź do lekarza, nie zwlekaj. 

Skip to content