Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii  

dr.zander

dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander

Koordynator Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chemioterapii
Kierownik Ośrodka Senologicznego

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. 

Do zadań oddziału należy przede wszystkim:  
1) diagnostyka chorób nowotworowych: 
     a) trepanobiopsja szpiku, 
     b) BAC zmian patologicznych, 
     c) diagnostyka obrazowa.  
2) leczenie chorób nowotworowych: 
     a) podawanie cytostatyków, 
     b) monitorowanie wyników.  
3) monitorowanie skuteczności leczenia onkologicznego,
4) wykonywanie biopsji pod kontrolą TK, USG, 
5) współpraca w obszarze diagnostyczno – leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Zakładem Radiologii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratorium Bakteriologicznym, 
6) uczestnictwo w konsyliach w ramach pakietu DILO (szybka diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych). 

Stosujemy wielolekowe programy chemioterapii przy użyciu nowoczesnego sprzętu bezpiecznego dla pacjentów i personelu. Systematycznie wprowadzamy nowe metody leczenia nowotworów (cytostatyki nowej generacji, leki celowane, immunoterapia itp.). Leczenie prowadzimy zgodnie z uznanymi standardami zalecanymi przez Centrum Onkologii w Warszawie.  

Zajmujemy się również diagnostyką chorób nowotworowych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod na bazie pracowni radiologicznej, histopatologicznej, mikrobiologicznej, endoskopowej, MRI i laboratorium analitycznego. Wykonujemy biopsje narządów pod kontrolą USG i TK oraz biopsje i trepanobiopsje szpiku kostnego. Prowadzimy badania kliniczne dotyczące wielu nowotworów. 

Personel lekarski i pielęgniarski oddziału systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne specjalizacje i uczestnicząc w licznych kursach, sympozjach i konferencjach naukowo-szkoleniowych.  

Na co dzień współpracujemy z Oddziałem Radioterapii NU-MED w Elblągu, Kliniką Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii w Warszawie, Poradnią Onkologiczną w Elblągu oraz z innymi wysokospecjalistycznymi ośrodkami medycznymi. W razie potrzeby zapewniamy pacjentom konsultację hematologa z Kliniki Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz opiekę psychologa klinicznego.  

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą odbywanie staży specjalizacyjnych. Przy oddziale funkcjonuje Oddział Dzienny Chemioterapii. 

Oddział Onkologiczny rekrutuje chorych w następujących badaniach klinicznych: 

  • pacjenci z nawracającym zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc  
  • pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego z obecnością mutacji BRAF  
  • pacjenci z przerzutowym lub lokalnie zaawansowanym rakiem piersi z nadekspresją HER2 oraz mutacją genu BRCA 1 i BRCA 2  
  • pacjenci z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem żołądka lub połączenia przełykowo – żołądkowego – GEJ  
  • pacjenci z miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki lub pacjenci z rakiem trzustki z przerzutami.

Skip to content