lekarz_pietruszka

WYPRZEDŹ RAKA

1 czerwca 2021 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu rozpoczęło działalność Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego w ramach Elbląskiego Centrum Onkologii. 

Nowotwory jelita grubego zajmują trzecie miejsce pod względem zapadalności u kobiet i mężczyzn oraz są drugą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i trzecią u kobiet. 

Nasze Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego obejmie pacjentów kompleksową diagnostyką i leczeniem. W całym kraju będą obowiązywały jednolite procedury dla każdej placówki medycznej realizującej umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. To standardy dotyczące rozpoznania i leczenia, wsparcia psychologicznego i monitorowania stanu zdrowia pacjenta po przebytej chorobie nowotworowej. Mają one poprawić rokowania pacjentów i jakość ich życia. Najważniejsza zmiana polega na tym, że prowadzenie pacjenta będzie koordynowane począwszy od diagnostyki, przez leczenie, wsparcie psychologiczne, skończywszy na monitorowaniu jego stanu po przebytej chorobie nowotworowej – mówi Koordynator Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego z Oddziału Chirurgii Onkologicznej WSZ w Elblągu.

Chorują coraz młodsi 

Specjaliści zwracają uwagę, że rak jelita grubego jest coraz częściej diagnozowany u młodych osób. Najnowsze badania wskazują, że częstość tego nowotworu wzrasta w ostatnich latach w grupie ludzi w wieku 20-49 lat. 

Dotychczas diagnozowano ten rodzaj nowotworu zdecydowanie częściej u osób po 50. roku życia, ostatnio jednak ta tendencja zmieniła się i wzrasta odsetek chorych młodszych. 

Lekarze wskazują, że rak jelita grubego jest trzecim najczęstszym nowotworem na świecie. Czynnikami ryzyka tego nowotworu są: zła dieta, otyłość, palenie tytoniu, cukrzyca, nieswoiste zapalenia jelit oraz czynniki genetyczne. 

Specjaliści przyznają, że w ostatnich latach w dziedzinie profilaktyki i leczenia tego nowotworu dokonał się istotny postęp. Profilaktyczne programy przesiewowe z użyciem badania kolonoskopowego pozwalają na wczesne wykrycie stanów przed nowotworowych (polipów) i guzów nowotworowych oraz ich szybkie i skuteczne usunięcie endoskopowe lub chirurgiczne.  

Doświadczenie w dziedzinie leczenia chirurgicznego z zastosowaniem nowoczesnych technik małoinwazyjnych oraz postępy w opracowywaniu nowych linii chemioterapii i terapii biologicznych sprawiają, że pacjenci mają szanse na dłuższe przeżycie i lepszą jakość życia po chorobie – dodaje Koordynator Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego z Oddziału Chirurgii Onkologicznej WSZ w Elblągu

W ramach naszego Centrum zapewniamy każdemu pacjentowi posiadającemu Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) kompleksową opiekę onkologiczną, a w szczególności: 

  • infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji niezbędnych świadczeń w zakresie: diagnostyki nowotworu jelita grubego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), radioterapii, a także wsparcie w zakresie uzyskania świadczeń opieki hospicyjnej; 
  • możliwość wykonania wszystkich koniecznych badań diagnostycznych; 
  • koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego – Centrum wyznaczy koordynatora organizacyjnego, nadzorującego cały plan diagnostyki i leczenia danego pacjenta. Do jego zadań będzie należało w szczególności ustalanie terminów wizyt i zabiegów oraz nadzorowanie dokumentacji; 
  • ustalenie planu leczenia onkologicznego przez wielodyscyplinarny zespół diagnostyczno-terapeutyczny, składający się ze specjalistów chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii i patomorfologii; 
  • po zakończeniu leczenia onkologicznego, każdy pacjent będzie pod kontrolą poradni chirurgii onkologicznej i poradni onkologicznej w okresie 5 lat, gdzie będzie poddany systematycznemu monitorowaniu efektów procesu terapeutycznego oraz ocenie stanu zdrowia. 

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego zapewnia pełen zakres diagnostyki i terapii endoskopowej z uwzględnieniem nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia zabiegowego. 

Do dyspozycji pacjentów Centrum jest kompleks usług świadczonych na poszczególnych etapach diagnostyki i leczenia: 

Etap diagnostyki 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej 

Poradnia Onkologiczna 

Poradnia Gastroenterologiczna 

Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej 

Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego 

Zakład Radiologii 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

Laboratorium Bakteriologiczne 

Zakład Patomorfologii EL-PAT 

Etap leczenia zabiegowego 

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym 

Etap leczenia uzupełniającego 

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii 

Oddział Dzienny Chemioterapii 

Centrum Radioterapii i Usprawniania 

Etap monitorowania – przez okres 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej 

Poradnia Onkologiczna 

Współpracujemy z Ośrodkami Akademickimi w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy. 

Karta DILO jest gwarancją objęcia pacjenta skoordynowanym planem diagnostyki i leczenia onkologicznego, a czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów jest bardzo krótki. 

Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii onkologicznej 

800 777 333 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. 

Skip to content