Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 

lek. Mirosław Denisiuk

Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Profil Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej: 

1) chirurgia układu chłonnego gardła (przerosty i przewlekłe zapalenia migdałków), 
2) chirurgia mikroskopowa i endoskopowa nosa, zatok przynosowych i podstawy czaszki, 
3) chirurgia klasyczna nosa i zatok przynosowych oraz oczodołu jak również leczenie powikłań pochodzenia zatokowego, operacje przegrody nosa, 
4) chirurgiczne leczenie bezdechów nocnych, 
5) diagnostyka endoskopowa chorób krtani, guzów i nowotworów krtani, 
6) zabiegi endoskopowe tchawicy i szyjnej części przełyku, 
7) resekcje torbieli szyi, 
8) usuwanie guzów łagodnych i złośliwych gruczołów ślinowych, 
9) operacje usunięcia układu chłonnego szyi, 
10) operacje uszu środkowych – operacje poprawiające słuch, operacje przewlekłych zapaleń uszu środkowych oraz ich powikłań, wszczepy protezek układu dźwiękprzewodzącego, 
11) operacje nowotworów krtani (operacje oszczędzające, całkowite usunięcia krtani oraz operacje ratujące), 
12) usuwanie zmian łagodnych i złośliwych w obrębie skóry głowy i szyi (w tym warg, uszu, nosa i powiek), 
13) diagnostyka endoskopowa schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych. 

W Pododdziale Chirurgii Szczękowej wykonujemy zabiegi w zakresie: 
1) traumatologii i onkologii obszaru części twarzowej czaszki oraz ortognatyki, 
2) leczymy złamania kości twarzoczaszki, 
3) usuwamy nowotwory złośliwe i łagodne obszaru twarzoczaszki, jamy ustnej i szyi z jednoczesną rekonstrukcją ubytków pooperacyjnych tkanek zarówno przeszczepami autogennymi jak i wszczepami alloplastycznymi, 
4) w ramach zabiegów ortognatycznych leczymy operacyjne wady zgryzowo-szczękowo-twarzowe, 
5) leczymy zębopochodne stany zapalne kości i tkanek miękkich jamy ustnej, zatok szczękowych, twarzoczaszki i szyi. 

Zadania Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, to w szczególności: 
1) chirurgiczne leczenie chorób uszu, 
2) diagnostyka i leczenie chorób nosa i zatok przynosowych, oczodołów, podstawy czaszki, 
3) chirurgiczne leczenie chorób gardła, 
4) leczenie zabiegowe oraz diagnostyka w obrębie krtani oraz szyjnej części przełyku, 
5) zabiegi typowe: 
a) u dzieci: adenotomia, tonsilektomia, adenotonsilektomia, instalacja drenażu ucha środkowego, wideorynofaryngoskopia, usunięcie guzów szyi, 
b) u dorosłych: tonsilektomia, septoplastyka, FESS, tympanoplastyki różnych typów, w tym z instalacją protezek tytanowych, usunięcie układu chłonnego szyi, usunięcie nowotworów w obrębie nosa, uszu gardła i szyi oraz ślinianek podżuchwowych i przyusznych w zależności od typu i zaawansowania, diagnostyka guzów krtani, laryngektomie częściowe, całkowite, faryngolaryngektomie z możliwością rekonstrukcji drogi pokarmowej, 
6) chirurgiczne leczenie, wszystkich kwalifikujących się przypadków nowotworowych w zakresie krtani i tchawicy, nosa i zatok oraz masywu szczękowo-sitowego, 
7) leczenie schorzeń zębopochodnych w obrębie jamy ustnej, kości szczęk, żuchwy i zatok przynosowych, 
8) leczenie operacyjne zaburzeń rozwojowych w obrębie twarzoczaszki łącznie z wadami zgryzu, 
9) przygotowanie chirurgiczne jamy ustnej do leczenia protetycznego, 
10) leczenie złamań i ran pourazowych w obrębie twarzoczaszki, 
11) leczenie zmian zapalnych ostrych i przewlekłych w obrębie jamy ustnej, twarzoczaszki i szyi, 
12) diagnostyka i leczenie chirurgiczne zmian nowotworowych w zakresie jamy ustnej, twarzoczaszki i szyi, 
13) leczenie operacyjne rozległych nowotworów złośliwych okolicy twarzoczaszki i jamy ustnej z jednoczasową rekonstrukcją ubytków pooperacyjnych przeszczepami autogennymi i wszczepami alloplastycznymi, 
14) konsultacje i wykonywanie zabiegów diagnostyczno-leczniczych pacjentom innych oddziałów naszego szpitala, 
15) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

Skip to content