Oddział Urologiczny

lek. Tomasz Kazik

Koordynator Oddziału Urologicznego
Specjalista II st. w zakresie urologii

Oddział Urologiczny opierając się na kompleksowej diagnostyce urodynamicznej oraz nowoczesnych badaniach obrazowych (TK, MRI, TRUS) zajmuje się leczeniem: 
1) chorób układu moczowego,  
2) męskich narządów płciowych, 
3) zaburzeniami trzymania moczu u kobiet. 

Świadczenia udzielane przez oddział, to m.in.: 

1) pełen zakres leczenia kamicy moczowej, w tym: 
a) zabiegi ESWL (w trybie 1-dniowym), 
b) operacje endoskopowe (URSL i PCNL),  
c) w przypadkach koniecznych klasyczne operacje chirurgiczne.  

2) onkologia urologiczna, w tym szeroki stopień dotyczący: 
a) raka pęcherza moczowego,  
b) raka gruczołu krokowego, 
c) raka nerki i jądra.  

Zabiegi są wykonywane z użyciem technik laparoskopowych. 
3) pełna gama zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego i gruczołu krokowego (oddział korzysta z nowoczesnego toru wizyjnego).  

Do najczęściej wykonywanych w oddziale operacji należą:  
1) TURT (endoskopowa przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego), 
2) TURP (endoskopowa resekcja gruczolaka stercza), 
3) operacje małoinwazyjne kamicy URSL, PCNL, RIES,  
4) operacje onkologiczne, 
5) leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z użyciem slingu. Oddział posiada laser, a wkrótce wzbogaci się o nowoczesny giętki sprzęt do leczenia skomplikowanych przypadków kamicy moczowej.  

Rocznie przyjmuje się około 2900 pacjentów i wykonuje prawie 2500 zabiegów.  

Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Urologiczną, która przyjmuje rocznie około 10 tysięcy pacjentów, gdzie jest kontynuowana opieka nad pacjentem lub uzupełnianie leczenia (np. wlewy BCG w przypadkach nowotworu pęcherza moczowego, uroflowmetria, cystoskopia, małe zabiegi urologiczne w trybie jednodniowym). 

Do zadań Oddziału Urologicznego w szczególności należy: 

1) leczenie chorób układu moczowego u kobiet i układu moczowo- płciowego u mężczyzn, w tym pełny zakres zabiegów koniecznych w procesie diagnozowania i leczenia:  
a) kamicy układu moczowego, 
b) chorób zapalnych rozrostowych gruczołu krokowego (prostaty), 
c) zaburzeń trzymania moczu, 
d) nowotworów układu moczowego. 

2) kompleksowe leczenie kamicy moczowej poprzez wykonywanie pełnego zakresu zabiegów endoskopowych: 
a) PCNL – przezskórne kruszenie kamieni w nerce, 
b) URSL – endoskopowe kruszenie złogów w moczowodach, 
c) Cystolitotrypsja – endoskopowe kruszenie złogów w pęcherzu moczowym, 
d) ESWL – kruszenie złogów w nerkach, 
e) a także operacje otwarte na układzie moczowym – usunięcie złogów, operacje naprawcze.  

3) wykonywanie operacji: 
a) przezcewkowej elektrosekcji prostaty, 
b) prostatektomii, 
c) podwieszających cewkę moczową leczeniu wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet, 
d) żylaków powrózka nasiennego i torbieli nerek. 

4) wykonywanie operacji z zakresu onkologii urologicznej, również z użyciem technik laparoskopowych, 

5) współpraca w obszarze diagnostyczno-leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala. 

urologia
Skip to content