Poradnia Psychoonkologiczna

Do zadań Poradni Psychoonkologicznej należy: 

  • diagnostyka psychologiczna,  
  • poradnictwo psychologiczne,  
  • psychoterapia indywidualna,  
  • psychoedukacja,  
  • działania profilaktyczne,  
  • konsultowanie pacjentów kierowanych przez jednostki wewnętrzne,  
  • zapewnienie specjalistycznej opieki psychologicznej pacjentom po i/ lub w trakcie leczenia szpitalnego,  
  • realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa.  
Skip to content