Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego

Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego jest jednostką, w skład której wchodzi Poradnia Gastroenterologiczna i Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej. 

Poradnia Gastroenterologiczna udziela specjalistycznych porad z zakresu gastroenterologii oraz umożliwia pełny dostęp do diagnostyki. 

Do zadań Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego należy w szczególności:  

– Poradnia Gastroenterologiczna, 
– udzielanie porad konsultacyjnych specjalistycznych z zakresu gastroenteronologii, 
– współpraca ze wszystkimi, zwłaszcza medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz i innymi podmiotami medycznymi w zakresie diagnostyki, leczenia, 
– realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego jest jednostką w skład której wchodzi Poradnia Gastroenterologiczna i Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej. 

Skip to content