Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy składa się z 3 obszarów: 

1) Ginekologicznego 
2) Położniczego (z traktem porodowym, salą cięć cesarskich i 3 salami porodów rodzinnych) 
3) Patologii Ciąży 

Oddział świadczy usługi w zakresie III stopnia referencji.  
Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Konsultacyjna Położniczo-Ginekologiczna.  

1) W obszarze Ginekologicznym wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie schorzeń: 
1. ginekologicznych,  
2. onkologii ginekologicznej,  
3. urologii 
4. zaburzeń statyki narządu rodnego (taśmy, siatki).  

Operacje wykonywane są zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. 
Obszar ten dysponuje dwuosobowymi salami z łazienkami i z klimatyzacją. Posiada 3 gabinety zabiegowe, w tym wyposażone w sprzęt do znieczuleń oraz nowoczesną aparaturę histoeroskopową, kolposkopową i ultrasonograficzną.  

2) W obszarze Położniczym, w dwuosobowych salach z łazienkami, przebywają matki po porodzie razem z dziećmi w systemie rooming-in.  

Trakt Porodowy składa się z: 
a) 3 odrębnych sal porodów rodzinnych wraz z toaletami,  
b) sali porodów powikłanych, 
c) sali operacyjnej cięć cesarskich.  

Porody prowadzone są w sposób aktywny, w pozycjach wertykalnych z wykorzystaniem imersji wodnej oraz uczestnictwem osoby towarzyszącej. W trakcie porodu stosujemy niefarmakologiczne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego. 
Oddział dysponuje wydzieloną i monitorowaną salą pooperacyjną cięć cesarskich.  
 
3) W obszarze Patologii Ciąży, w 2-3 osobowych salach, hospitalizowane są pacjentki z ciążami powikłanymi, w tym wysokiego ryzyka położniczego. Oddział dysponuje trzema salami ścisłego nadzoru położniczego (monitorowanie KTG) oraz wysokiej klasy aparaturą USG i KTG.  

Do zadań Oddziału Ginekologiczno-Położniczego należy w szczególności: 

1) diagnostyka i leczenie operacyjne raka sromu, szyjki macicy, trzonu macicy i raka jajnika, 
2) leczenie laparoskopowe i tradycyjne: 
  a) mięśniaków trzonu macicy,  
b) nienowotworowych guzów jajnika,
c) ciąży pozamacicznej, 
3) laparoskopia diagnostyczna zmian chorobowych w miednicy małej, 
4) leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego: obniżenie przedniej, tylnej ściany pochwy, wypadanie macicy z użyciem siatek i bez oraz
leczenie nietrzymania moczu z użyciem taśm i bez, 
5) przezpochwowe usunięcie macicy, 
6) diagnostyka i leczenie zaburzeń krwawień z użyciem hysteroskopu, 
7) hysteroskopia operacyjna – usunięcie zmian chorobowych w jamie macicy,
8) diagnostyka i leczenie zmian chorobowych szyjki macicy i sromu, 
9) leczenie zachowawcze zmian zapalnych narządu rodnego, 
10) leczenie schorzeń internistycznych wikłających ciążę: cukrzycy, nadciśnienia, choroby tarczycy, choroby serca, nerek itp., 
11) leczenie porodu przedwczesnego poronień zagrażających, 
12) diagnostyka i leczenie zaburzeń rozwoju ciąży (ocena ultrasonograficzna, kardiotokograficzna, biochemiczna), 
13) opieka okołoporodowa w porodach fizjologicznych patologicznych oraz cięciach cesarskich z korzystaniem ze znieczulenia
wziewnego, podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego, 
14) opieka nad matką i noworodkiem w systemie rooming in., 
15) leczenie patologii połogu. 

 

Skip to content