Konferencja naukowa „Kompleksowa diagnostyka i leczenie nowotworów jelita grubego”

Elbląskie Centrum Onkologii, czyli partnerzy: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oraz Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED Grupa S.A., są organizatorami konferencji „Kompleksowa diagnostyka i leczenie nowotworów jelita grubego”, która obędzie się 24 października 2022 r. To niezwykle ważne dla naszego regionu i  elbląskiej onkologii wydarzenie naukowe. Podczas konferencji odbędzie się panel wykładów eksperckich, w trakcie których specjaliści z zakresu szeroko rozumianej diagnostyki i leczenia raka jelita grubego podzielą się swoim cennym doświadczeniem.

Swoją obecnością zaszczyci nas między innymi prof. dr hab. Wojciech Zegarski – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej z wykładem nt. „Organizacja Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego”.
Wśród zacnego grona prelegentów znajdą się również prof. dr hab.  Tomasz Kubiatowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, który opowie o „Leczeniu systemowym raka jelita grubego”
Prof. dr hab. Dariusz Zadrożny -Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej, poruszy temat „Choroba Oligometastatyczna rozsiana inaczej?”

Omówione zostaną również zagadnienia radiologii i radioterapii oraz wykorzystania technik endoskopowych w diagnostyce i leczeniu nowotworu, na którego zachorowalność systematycznie wzrasta. W obszarze radiologii wykład pt „Radiolog i radiolog zabiegowy w diagnostyce i leczeniu chorych z rakiem jelita grubego” wygłosi dr n. med. Grzegorz Wasilewski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Tematem wystąpienia dr n. med. Ewy Wasilewskiej-Teśluk – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej będzie „Rola radioterapii w leczeniu nowotworów jelita grubego”.
Dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander – Kierownik Ośrodka Senologicznego / Koordynator Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chemioterapii w Elblągu omówi „Kompleksową opiekę onkologiczną” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
„Działalność Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego w Elblągu” przedstawi jego Koordynator – lek. Marek Pietruszka.
Lek. Jacek Drzewiecki z Centrum Diagnostyki Chorób Układu Pokarmowego w Elblągu przedstawi „Techniki endoskopowe w leczeniu i diagnostyce raka jelita grubego”.
Tematem wystąpienia dr n. med. Piotra Winczura będzie „Radioterapia w Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego. Doświadczenia Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED. Grupa S.A.”

Konferencję podsumuje prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, przedstawiając rekomendacje wobec planowanych zmian w modelu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Skip to content