Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej?

Szybka terapia onkologiczna dedykowana jest Pacjentom, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz chorym w trakcie leczenia onkologicznego. W Centrum zapewniamy pełną diagnostykę i leczenie nowotworów:

 • układu moczowego, w tym raka gruczołu krokowego, nerki, pęcherza moczowego
 • układu rozrodczego, w tym raka szyjki macicy, jajników, przydatków
 • układu oddechowego, w tym raka płuca
 • układu pokarmowego, w tym raka jelita grubego, trzustki, wątroby
 • układu nerwowego, w tym złośliwe nowotwory mózgu
 • układu dokrewnego, w tym raka tarczycy
 • gardła, krtani oraz nowotworów szczękowo – twarzowych
 • nowotworów piersi

Pełną diagnostykę wstępną i pogłębioną poszczególnych grup nowotworowych realizujemy w poradniach i pracowniach:Poradnie Specjalistyczne

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną
 • Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej I Stomatologicznej
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Hematologiczna

Pracownie Diagnostyczne

 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia TK, MRI
 • Pracownia RTG: USG, USG DOPPLER, Biopsja
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej Centrum Wczesnej Diagnostyki I Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego
 • Laboratorium Bakteriologiczne

W ramach koordynacji świadczenia Kompleksowa opieka nad pacjentem z nowotworem piersi w Ośrodku Raka Piersi, zapewniamy przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania opieki przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w skład opieki kompleksowej.
W leczeniu chirurgicznym raka piersi proponujemy również nowoczesne metody leczenia w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej/plastycznej piersi.

Nasze wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń jelita grubego wykorzystujemy w nowo powstałym Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, gdzie oferujemy naszym pacjentom nowoczesne metody diagnostyki i leczenia chirurgicznego, w tym również laparoskopowe operacje jelita grubego oraz dostęp do wszystkich dostępnych w Polsce programów leczenia systemowego nowotworów jelita grubego, to jest chemioterapii i immunoterapii oraz leczenia ukierunkowanego molekularnie.

Po zakończeniu diagnostyki pogłębionej Pacjent jest kierowany na KONSYLIUM, podczas którego wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów na podstawie wyników badań diagnostycznych i terapeutycznych ustala plan dalszego leczenia onkologicznego. Etap Leczenia zabiegowego ( w zależności od umiejscowienia nowotworu) realizowany jest przez:

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi
 • Oddział Ginekologiczny
 • Oddział Urologiczny
 • Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii I Chirurgii Kręgosłupa
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
 • Oddział Dermatologii

Etap Leczenia Uzupełniającego jest realizowany przez:

 • Oddział Onkologii z Pododdziałem Chemioterapii
 • Oddział Dzienny Chemioterapii
 • Centrum Radioterapii I Usprawniania

Każdy Pacjent jest pod opieką koordynatora organizacyjnego, który ustala terminy badań diagnostycznych i wizyt w poradniach specjalistycznych na etapie diagnostyki oraz koordynuje ustalony przez Konsylium plan leczenia onkologicznego.

Koordynator organizacyjny ściśle współpracuje z Pacjentem i prowadzi go przez cały proces leczenia onkologicznego.

Na konsylia specjalistyczne zapraszamy również Pacjentów, którzy posiadają kartę DILO i są po etapie diagnostyki wstępnej i pogłębionej wykonanej poza Elbląskim Centrum Onkologicznym, w celu ustalenia dalszego leczenia onkologicznego.

Ścisła współpraca z Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED., znajdującym się w tej samej lokalizacji i realizującym radioterapię sprawiają, że kompleksowe leczenie odbywa się w jednym miejscu.

Wróć do strony głównej

Skip to content