KIEDY MOŻESZ NAS POTRZEBOWAĆ?

Do naszych zadań należy diagnostyka i wielokierunkowe leczenie chorób nowotworowych o różnym umiejscowieniu obejmujące:

 • łagodne i złośliwe nowotwory gruczołu piersiowego,
 • choroby nowotworowe jelita grubego,
 • łagodne i złośliwe nowotwory gruczołów wydzielenia wewnętrznego w tym głównie tarczycy,
 • choroby nowotworowe przewodu pokarmowego (żołądka, wątroby, trzustki),
 • nowotwory złośliwe i stany przednowotworowe skóry i powłok ciała (znamiona barwnikowe, nabłoniaki podstawnokomórkowe, raki płaskonabłonkowe, czerniaki),
 • nowotwory nienabłonkowe tkanek miękkich.

Od 1 stycznia 2020 r. jesteśmy Ośrodkiem Raka Piersi (KON – PIERŚ) i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentami z nowotworem piersi.
Koordynatorem Ośrodka Raka Piersi jest dr n.med. Aleksandra Ankiewicz.

Zespół profesjonalistów zapewnia pełną kompleksową opiekę diagnostyczno – leczniczą w zakresie chirurgii piersi:
– diagnostykę zmian ogniskowych stwierdzonych w badaniach obrazowych,
– biopsję mammotomiczną pod kontrolą USG,
– biopsję pod kontrolą mammografii
– biopsję cienko i gruboigłową,
– leczenie guzów łagodnych,
– leczenie oszczędzające piersi w nowotworach złośliwych wspólnie z Oddziałem Radioterapii NU-MED,
– rekonstrukcje piersi po mastektomii przy użyciu endoprotez i tkanek własnych pacjentki we współpracy z dr hab. Jerzym Jankauem Ordynatorem Kliniki Chirurgii Plastycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
– rekonstrukcje w trybie natychmiastowym lub odroczonym.

Posiadamy nowoczesny sprzęt specjalistyczny, miedzy innymi:

 • Aparat Mozart firmy Kubtec- śródoperacyjny aparat RTG do oceny marginesów po usunięciu nowotworu piersi w ramach leczenia oszczędzającego (BCT).
 • Aparat SENTIMAG– do magnetycznej lokalizacji węzłów chłonnych wartowniczych bez konieczności stosowania izotopów promieniotwórczych.
 • Cyfrowy MammomatRevelation firmy Siemens, który umożliwia wykonanie bardzo precyzyjnej mammografii, w sposób bardzo komfortowy dla pacjentki. Dodatkowe funkcje urządzenia pozwalają także na wykonanie pogłębionej diagnostyki piersi m.in. biopsji.

Od 1 czerwca 2021r. jesteśmy Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego (KON – JG) i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego.

Zapewniamy przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania opieki przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w skład opieki kompleksowej. Wykonujemy badania endoskopowe z możliwością małoinwazyjnego leczenia zmian przednowotworowych (polipów jelita grubego) oraz wczesnych zmian nowotworowych. 
Koordynatorem Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego jest lek. Marek Pietruszka.

Zapewniamy opiekę diagnostyczno – leczniczą w zakresie chirurgii jelita grubego:

 • resekcje jelita grubego (wszystkich odcinków, a w przypadku raków odbytnicy w większości z zachowaniem zwieraczy, dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu – staplerów),
 • operacje nowotworów jelita grubego techniką laparoskopową, co skraca pobyt pacjenta w oddziale 2- 3 dni,
 • zabiegi endoskopowe (ESD) resekcji podśluzówkowej polipów i wczesnych zmian nowotworowych, a także bardzo rozległych zmian, które do tej pory wymagały klasycznego leczenia operacyjnego.

Każdy pacjent objęty jest opieką koordynatora, który ustala terminy badań diagnostycznych, a następnie wszystkie etapy leczenia onkologicznego, przygotowanego przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • chirurgii onkologicznej
 • onkologii klinicznej
 • radioterapii
 • patomorfologii
 • radiologii

W ramach całościowej opieki zapewniamy naszym pacjentom leczenie uzupełniające; radioterapię, chemioterapię oraz immunoterapię. Ponadto nasi pacjenci objęci są opieką psychoonkologiczną oraz wczesną rehabilitacją.

Dodatkowo w ramach leczenia w Poradni Chirurgii Onkologicznej nasi chorzy uzyskują wsparcie Poradni Żywienia Pacjenci objęci opieką poradni to, osoby, które w związku z rozwijającą się choroba nowotworową nie mogą spożywać pokarmów doustnie i wymagają specjalnych preparatów żywieniowych.

Karta DILO jest gwarancją objęcia pacjenta szybkim i skoordynowanym planem diagnostyki i leczenia onkologicznego w zakresie wizyt w Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Onkologicznej oraz Centrum Radioterapii Nu-Med.

Współpracujemy z Ośrodkami Akademickimi w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy.

Wróć na stronę główna

Skip to content