Diagnostyka i leczenie zabiegowe i zachowawcze

Fiedorowicz Zbigniew
Koordynator oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi Specjalista chirurgii onkologicznej
Mazurkiewicz Artur
Specjalista Chirurgii Onkologicznej
Tomasz Kazik
Koordynator Oddziału Urologicznego specjalista II st. w zakresie urologii
Ankiewicz Aleksandra
dr n. med. specjalista - chirurgia onkologiczna / chirurgia ogólna
Pietruszka Marek
Specjalista w dziedzinie Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
Pastuszak Marek
dr n. med. Kierownik Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego - Pracowani Endoskopii Gastroenterologicznej / Specjalista gastroenterologii
Szumska-Mytych Ewa
Lekarz - chrurgia onkologiczna
Jankau Jerzy
Lekarz - chirurgia plastyczna

Diagnostyka I Leczenie Uzupełniające

Ryniewicz-Zander Iwona
dr n. med. Koordynator Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chemioterapii/ Kierownik Ośrodka Senologicznego / Specjalista onkologii klinicznej/ Specjalista radioterapii
Wenska Bożena
Specjalista onkologii klinicznej
Bieliński Andrzej
Specjalista onkologii klinicznej
Wiosek Piotr
Specjalista onkologii klinicznej
Maciejczyk Izabela
Specjalista onkologii klinicznej
Kwarciana Marta
Specjalista onkologii klinicznej
Szałach Anna
Specjalista onkologii klinicznej
Duszyński Piotr
Specjalista onkologii klinicznej
Oczko-Ejsymont Elżbieta
Specjalista onkologii klinicznej
Kimsa Elżbieta
Lekarz - onkologia kliniczna
Szostakiewicz Barbara
dr n. med. Dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Ordynator Oddziału Radioterapii specjalista radioterapii onkologicznej
Wejs-Maternik Julianna
Lekarz- radioterapia onkologiczna
Winczura Piotr
dr n. med. specjalistą radioterapii onkologicznej
Stefanowicz Agnieszka
Lekarz- radioterapia onkologiczna
Kurowicki Marcin
Specjalista radioterapii onkologicznej
Dmytro Yefimov
lek. rezydent radioterapia onkologiczna
Cieśliński Łukasz
specjalista radioterapii onkologicznej
Drucis Kamil
Specjalista Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

Rehablitacja

Gronostaj Ewa
Fizjoterapeuta
Kowalina Izabela
Fizjoterapeuta
Pietrzyk Łukasz
Fizjoterapeuta

Diagnostyka

Sikora Dominika
Specjalista patomorfologii
Wesołowski Wojciech
Specjalista patomorfologii
Sikora Wojciech
Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Hajer Małgorzata
Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Gawieńczuk Joanna
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Koliński Karol
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Beyer Hanna
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Pawłowski Rafał
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Kociumbas Konrad
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Krakus Ewa
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Lassota Piotr
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Rozwadowski Piotr
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Sinacka Katarzyna
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Szponder Anna
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Tarka Michał
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Walczak Kamil
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
Witek Gołebiowska Bożena
Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka Psychologiczna

Filipowicz-Winczura Karolina
Psycholog kliniczny
Olszewska-Niedziałek Małgorzata
Psycholog kliniczny
Kawiecka Joanna
Psycholog kliniczny

koordynatorzy w oddziale onkologii

Dub Ewa
Pielęgniarka
Leonowicz Anna
Pielęgniarka
Wysocka Bożena
Pielegniarka

koordynatorzy DILO

Olszanicka Joanna
Kierownik Poradni - Koordynator Leczenia Onkologicznego - DILO
Nr.tel: 795 130 992
Hincman Joanna
Koordynator Leczenia Onkologicznego - DILO
Nr.Tel: 795 126 239/795 127 444
Mrowińska Wiktoria
Koordynator Leczenia Onkologicznego - DILO
Nr.Tel: 532 560 630

koordynatorzy Leczenia onkologicznego

Tomaszewska Sylwia
Koordynator organizacyjny
Gibas Kinga
Koordynator organizacyjny
Szypiło Malwina
Koordynator organizacyjny
Szwedko Aleksandra
Koordynator organizacyjny
Aleksandrowicz Ewa
Koordynator organizacyjny

Dla osób mówiacych po Ukraińsku

Dmytro Yefimov
tel +48 791 072 335
Skip to content