Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa

dr n. med. Ireneusz Kowalina

Koordynator Oddziału Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział specjalizuje się w następujących dziedzinach: 
1) Chirurgia mózgu. Diagnozowanie i leczenie następujących zmian: 
a) tętniaki naczyń mózgowych,  
b) naczyniaki,  
c) guzy mózgu,  
d) guzy podstawy czaszki,  
e) urazy głowy.  
Wykonujemy operacje wodogłowia typu „shunt” i endoskopowe, operacje przysadki mózgowej z dojścia przez nos, plastykę ubytków sklepienia i podstawy czaszki oraz biopsje mózgu z użyciem neuronawigacji. 

2) Chirurgia kręgosłupa: 
a) odbarczenia i stabilizacje wszystkich odcinków kręgosłupa w przypadku urazów, nowotworów, kręgozmyków i zmian zwyrodnieniowych,  
b) operacje guzów rdzenia kręgowego,  
c) operacje kompleksu C1-C3 z dojścia przez usta,  
d) mikroskopowe operacje dysków szyjnych i lędźwiowych.  
e) radykalne usuwanie guzów kręgosłupa – „en block spondylectomia”,  
f) małoinwazyjne stabilizacje przezskórne i wertebroplastyki. 

3) Chirurgiczne leczenie bólu przewlekłego: 
a) chordotomia,  
b) DREZ-otomia,  
c) pompy podpajęczynówkowe,  
d) blokady i operacje w neuralgii nerwu trójdzielnego,  
e) blokady przykręgosłupowe. 

4) Chirurgia nerwów obwodowych: 
a) rekonstrukcje i operacje naprawcze nerwów,  
b) guzy nerwów,  
c) zespoły cieśni (nadgarstka, kanału n. łokciowego).  

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne oddziału to: stały dostęp do tomografii komputerowej, MRI, angiografii mózgowej i rdzeniowej, USG śródoperacyjne, neuronawigacja, aparaty RTG z ramieniem C, mikroskop operacyjny, wiertarki szybkoobrotowe, aspirator ultradźwiękowy (CUSA), zestawy mikrochirurgiczne do operacji mózgu i kręgosłupa, narzędzia i implanty do stabilizacji wszystkich odcinków kręgosłupa, endoskop mózgowy. 

Zadania Oddziału Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa to w szczególności: 

1) leczenie urazów czaszkowo – mózgowych, w tym urazów czołowo-twarzowo-podstawnych bez/z płynotokiem nosowym, krwiaków sródmózgowych pourazowych,  
2) endoskopowe operacje uszkodzeń podstawy czaszki z płynotokiem nosowym, 
3) leczenie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego,  
4) wykonywanie operacji odbarczenia i stabilizacji we wszystkich odcinkach kręgosłupa (z uwzględnieniem dostępów przednio – bocznych zaotrzewnowych i przez klatkę piersiową) 
5) leczenie mikrochirurgiczne i biopsje nowotworów mózgowia i rdzenia kręgowego oraz struktur kostnych czaszki i kręgosłupa z zastosowaniem neuronawigacji, 
6) doraźne badania śródoperacyjne, USG śródoperacyjne mózgowia i rdzenia kręgowego sprzężone z systemem neuronawigacji, 
7) leczenie chorób cieśni (dyskopatia i spolyndoza szyjna, dyskopatia piersiowa z dojścia przez klatkę piersiową, dyskopatia, spondyloza i stenoza odcinka lędźwiowo-krzyżowego, leczenie ześlizgów), 
8) leczenie bólu, w tym nerwobóli nerwu V – odbarczenia naczyniowo – nerwowe, 
9) leczenie bólu przewlekłego – operacje korzeni, rdzenia, stymulatora rdzenia, 
10) leczenie wodogłowia:  
a) drenaże komorowo – otrzewnowe i lędźwiowo – otrzewnowe, komorowo – przedsionkowe,
b) endoskopowe ventriculostomie („internal shunt”),  
11) leczenie chorób naczyniowych mózgowia, w tym: 
a) operacje tętniaków i malformacji naczyniowych, 
b) leczenie zespołów niedokrwiennych, 
c) samoistne krwiaki śródmózgowe, 
12) leczenie ropni i ropowic śródczaszkowych oraz ropowic kanału kręgowego,  
13) szkolenie specjalistów w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii oraz neurochirurgów innych szpitali w zakresie nowych procedur operacyjnych,  
14) prowadzenie stażów neurochirurgicznych,  
15) stała profilaktyka urazów kręgosłupa i czaszkowo mózgowych z wykorzystaniem mediów regionalnych i ogólnopolskich,  
16) współpraca z Działem Ratownictwa Medycznego, pogotowiem lotniczym oraz innymi szpitalami w realizacji programu zapobiegania urazom wtórnym rdzenia i zapewnienia właściwego transportu pacjentów, 
17) współpraca w obszarze diagnostyczno – leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala,  
18) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

Skip to content