Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi  

W oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi zajmujemy się kompleksowym leczeniem chirurgicznym chorób nowotworowych w oparciu o nowoczesne standardy leczenia. Wraz z Oddziałem Onkologicznym oraz Centrum Radioterapii tworzymy ELBLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII.  

W ramach współpracy z ELBLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII do naszych zadań należy diagnostyka i wielokierunkowe leczenie chorób nowotworowych o różnym umiejscowieniu obejmujące:  

 • łagodne i złośliwe nowotwory gruczołu piersiowego, 
 • choroby nowotworowe jelita grubego, 
 • łagodne i złośliwe nowotwory gruczołów wydzielenia wewnętrznego w tym głównie tarczycy, 
 • choroby nowotworowe przewodu pokarmowego (żołądka, wątroby, trzustki), 
 • nowotwory złośliwe i stany przednowotworowe skóry i powłok ciała (znamiona barwnikowe, nabłoniaki podstawnokomórkowe, raki płaskonabłonkowe, czerniaki),  
 • nowotwory nienabłonkowe tkanek miękkich. 

Od 1 stycznia 2020 r. jesteśmy Ośrodkiem Raka Piersi (KON – PIERŚ) i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentami z nowotworem piersi. Koordynatorem Ośrodka Raka Piersi jest dr n.med. Aleksandra Ankiewicz.  

Zespół profesjonalistów zapewnia pełną kompleksową opiekę diagnostyczno – leczniczą w zakresie chirurgii piersi:  

 • diagnostykę zmian ogniskowych stwierdzonych w badaniach obrazowych, 
 • biopsję mammotomiczną pod kontrolą USG, 
 • biopsję pod kontrolą mammografii, 
 • biopsję cienko i gruboigłową, 
 • leczenie guzów łagodnych, 
 • leczenie oszczędzające piersi w nowotworach złośliwych wspólnie z Oddziałem Radioterapii NU-MED,  
 • rekonstrukcje piersi po mastektomii przy użyciu endoprotez i tkanek własnych pacjentki we współpracy z dr hab. Jerzym Jankauem Ordynatorem Kliniki Chirurgii Plastycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,  
 • rekonstrukcje w trybie natychmiastowym lub odroczonym. 

Posiadamy nowoczesny sprzęt specjalistyczny, miedzy innymi: 

 • Aparat Mozart firmy Kubtec- śródoperacyjny aparat RTG do oceny marginesów po usunięciu nowotworu piersi w ramach leczenia oszczędzającego (BCT). 
 • Aparat SENTIMAG– do magnetycznej lokalizacji węzłów chłonnych wartowniczych bez konieczności stosowania izotopów promieniotwórczych. 
 • Cyfrowy MammomatRevelation firmy Siemens, który umożliwia wykonanie dużo bardziej precyzyjnej mammografii, w sposób znacznie bardziej komfortowy dla pacjentki. Dodatkowe funkcje urządzenia pozwalają także na wykonanie pogłębionej diagnostyki piersi m.in. biopsji. 

Od 1 czerwca 2021r. jesteśmy Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego (KON – JG) i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego. 

Zapewniamy przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania opieki przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w skład opieki kompleksowej.  

Koordynatorem Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego jest lek. Marek Pietruszka. 

Zapewniamy opiekę diagnostyczno – leczniczą w zakresie chirurgii jelita grubego: 

 • resekcje jelita grubego (wszystkich odcinków, a w przypadku raków odbytnicy w większości z zachowaniem zwieraczy, dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu – staplerów), 
 • operacje nowotworów jelita grubego techniką laparoskopową, co skraca pobyt pacjenta w oddziale 2- 3 dni, 
 • zabiegi endoskopowe (ESD) resekcji podśluzówkowej polipów i wczesnych zmian nowotworowych, a także bardzo rozległych zmian, które do tej pory wymagały klasycznego leczenia operacyjnego. 

 

 

Każdy pacjent objęty jest opieką koordynatora, który ustala terminy badań diagnostycznych, a następnie wszystkie etapy leczenia onkologicznego, przygotowanego przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie: 

 • chirurgii onkologicznej 
 • onkologii klinicznej 
 • radioterapii 
 • patomorfologii 
 • radiologii 

W ramach całościowej opieki zapewniamy naszym pacjentom leczenie uzupełniające; radioterapię, chemioterapię oraz immunoterapię. Ponadto nasi pacjenci objęci są opieką psychoonkologiczną oraz wczesną rehabilitacją. 

Dodatkowo w ramach leczenia w Poradni Chirurgii Onkologicznej nasi chorzy uzyskują wsparcie Poradni Żywienia Pacjenci objęci opieką poradni to, osoby, które w związku z rozwijającą się choroba nowotworową nie mogą spożywać pokarmów doustnie i wymagają specjalnych preparatów żywieniowych. 

Karta DILO jest gwarancją objęcia pacjenta szybkim i skoordynowanym planem diagnostyki i leczenia onkologicznego w zakresie wizyt w Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Onkologicznej oraz Centrum Radioterapii Nu-Med. 

Współpracujemy z Ośrodkami Akademickimi w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy. 

 

Skip to content