Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jako jedyny w województwie warmińsko-mazurskim otrzymał dyplom Szpitala Onkologicznego Dziesięciolecia

PACJENCI wybrali NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE SZPITALE ONKOLOGICZNE w Polsce. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zajął zaszczytne miejsce w gronie wyróżnionych, wyłonionych spośród 120 ośrodków onkologicznych w całym kraju.

Placówki medyczne biorące udział w Konkursie oceniane są na podstawie następujących kryteriów:
– opieka medyczna personelu (uprzejmość i otwartość personelu medycznego; podejście do pacjenta; ilość i przystępność przekazywanych informacji; szybkość reakcji na zgłaszane potrzeby i problemy)
– organizacja leczenia (czas oczekiwania na przyjęcie/ badania/ zabiegi/wizyty; sprawność realizacji procedur diagnostycznych i/lub
terapeutycznych)
– sposób leczenia (poczucie, że leczenie było prowadzone w najlepszy możliwy sposób)
– komfort (m.in. czystość placówki; łatwość orientacji w placówce/kompleksie; liczbę i dostępność miejsc siedzących; liczbę
i dostępność toalet; liczbę i dostępność miejsc parkingowych)
– przestrzeganie praw pacjenta (prawo do informacji; prawo do poszanowania godności i intymności; prawo do dostępu do dokumentacji medycznej).

Wręczenie dyplomu odbyło się podczas uroczystej Gali w Teatrze Palladium w Warszawie, a nasz Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu reprezentowali Dyrektor Naczelna, Elżbieta Gelert oraz lek. Marek Pietruszka – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Drodzy Pacjenci, serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy i pozytywne opinie

Skip to content