Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna od 01.02.1991r. konsultuje choroby tarczycy, przytarczyc, podwzgórza, przysadki, nadnerczy oraz nowotwory neuroendokrynne.  

W styczniu 2009 roku w II Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii uzyskaliśmy akredytację na prowadzenie staży cząstkowych z endokrynologii do specjalizacji z chorób wewnętrznych, hipertensjologii, medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej. 

Poradnia współpracuje z: 
· II Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, 
· Kliniką Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
· Oddziałem Klinicznym Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. 

Zaplecze diagnostyczne poradni stanowią laboratoria i zakłady WSZ w Elblągu, Zakład Radiologii, NU-MED oraz pracownia badań cytologicznych EL-PAT. 

Na leczenie radiojodem kierujemy pacjentów do Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.  

Kontrola I leczenie uzupełniające w rakach tarczycy prowadzone jest w Centrum Onkologii w Warszawie na Ursynowie oraz w Oddziale Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.  

Nowotwory neuroendokrynne kierujemy do Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. 

Poradnia i Oddział przygotowują pacjentów do operacji tarczycy, przytarczyc i nadnerczy dla chirurgów oraz do operacji przysadki dla neurochirurgów. 

Do zadań Poradni Endokrynologicznej należy:  

  • wykonywanie konsultacji endokrynologicznych, 
  • kwalifikacja pacjentów do leczenia szpitalnego, 
  • kontrola pacjentów po hospitalizacji, 
  • leczenie chorób tarczycy przytarczyc, podwzgórza, przysadki, nadnerczy, 
  • kierowanie pacjentów wymagających leczenia jodem, leczenia uzupełniającego oraz pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi do specjalistycznych podmiotów medycznych, 
  • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala przede wszystkim  
  • z II Oddziałem Wewnętrznym z Pododdziałem Endokrynologicznym, 
  • realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez szpital na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
Skip to content