CENTRUM KOMPETENCJI RAKA JELITA GRUBEGO

Wróć na stronę główna

Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego 

Celem powstania ośrodka jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki i leczenia chorych z nowotworami dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 

W Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu od wielu lat istnieje możliwość pełnej diagnostyki i leczenia nowotworów jelita grubego. Szpital w swojej strukturze  posiada Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologiczny i bardzo dobrze wyposażoną Pracownię Endoskopową oraz współpracuje z Centrum Diagnostyki Obrazowej NU-MED, Zakładem Radioterapii NU-MED oraz Pracownią Patomorfologii El-PAT, które to ośrodki znajdują się w lokalizacji przy ul. Królewieckiej 146. Utworzenie ośrodka skoordynuje pracę tych podmiotów i zapewni pacjentom wyższy poziom opieki onkologicznej. 

Zespół wielodyscyplinarny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i opieką po leczeniu onkologicznym ma za zadanie jak najszybciej wdrożyć odpowiednie postępowanie u chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem raka jelita grubego. 

Działania te polegają  na szybszym dostępie do badań endoskopowych z możliwością małoinwazyjnego (bez konieczności przeprowadzenia rozległej operacji chirurgiczne)  leczenia  zmian przednowotworowych (polipów jelita grubego ) oraz wczesnych zmian nowotworowych. W Pracowni Endoskopowej Szpitala przy współpracy z Oddziałem Chirurgii Onkologicznej wykonuje się zabiegi usuwania rozległych polipów, podśluzówkowych resekcji guzów oraz w wyjątkowych sytuacjach nawet  pełnościennych resekcji zmian w jelicie, które to zabiegi wykonuje się tylko w kilku ośrodkach w Polsce. 

Zindywidualizowane podejście do chorych na raka jelita grubego zapewnia Zespół Wielodyscyplinarny złożony z lekarzy specjalistów chirurgów, radioterapeutów, onkologów, patomorfologów, gastroenterologów i radiologów oraz pozostałych członków zespołu jak psycholog kliniczny, fizjoterapeuta, pielęgniarka specjalistka w zakresie chirurgii i opieki nad stomią. Takie zespołowe działanie umożliwia stworzenie indywidualnego dla każdego pacjenta planu leczenia onkologicznego. Nad właściwą organizacją pracy Zespołu  czuwają specjalnie do tego powołani Koordynatorzy Opieki Onkologicznej. 

Elbląski Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego oferuje: 

– Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń jelita grubego. 

– Pełen zakres diagnostyki i terapii endoskopowej w zakresie jelita grubego, z uwzględnieniem nowoczesnych, małoinwazyjnych metod stosowanych w najlepszych ośrodkach w Polsce i na świecie. 

– Nowoczesne metody leczenia chirurgicznego, m.in. laparoskopowe operacje jelita grubego. 

– Dostęp do wszystkich dostępnych w Polsce  programów leczenia systemowego nowotworów jelita grubego – chemioterapii i immunoterapii, w tym leczenia ukierunkowanego molekularnie. 

– Ścisła współpraca z Ośrodkiem Radioterapii NU-MED znajdującym się w tej samej lokalizacji. Leczenie radioterapią odbywa się bez konieczności opuszczania terenu Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, a kontrole po leczeniu odbywają się u tych samych specjalistów, którzy prowadzą terapię. 

– Nowoczesna diagnostyka patomorfologiczna w oparciu o współpracę z Zakładem Patomorfologii EL-PAT znajdującym się w lokalizacji Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu wraz z możliwością dodatkowych badań immunohistochemicznych i genetycznych nowotworów w ośrodkach akademickich współpracujących ze szpitalem i Zakładem Patomorfologii. 

Zindywidualizowane podejście pacjentów w Ośrodku Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego obejmuje : 

– Szybki dostęp do specjalisty w dniu zgłoszenia lub następnego dnia oraz opieka po leczeniu zaplanowana według z góry ustalonych wizyt kontrolnych.  

– Nowoczesna diagnostyka endoskopowa i obrazowa (badania tomografii komputerowej i rezonansem magnetycznym), a także współpraca z ośrodkiem dysponującym możliwością wykonania PET-TK. 

– Objęcie każdego pacjenta indywidualnym protokołem „szybkiego powrotu do zdrowia” po operacji w oparciu o międzynarodowy program ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). 

– Możliwość kontynuacji leczenia w przypadku nawrotu choroby nowotworowej oraz przerzutów do wątroby – leczenie operacyjne przerzutów i współpraca z ośrodkiem akademickim wykonującym leczenie przerzutów do wątroby techniką termoablacji. 

Skip to content